Brněnská dáma mezi hotely
zahájila rekonstrukci a revitalizaci.
Hotel i restaurace jsou uzavřeny.
Do 30. 9. 2020 si lze pronajmout naše konferenční prostory.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás v roce 2023!
Vedení hotelu SLAVIA

Facebook

Rekonstrukce 2020-2023.

Kontakt
+ 420 739 050 470
hotel@hotelslavia.cz


Prodej nábytku hotelu Slavia

Každé úterý a čtvrtek v čase 9,00 – 14,00 hod.
informace pro zájemce o nákup nábytku a vybavení hotelu Slavia
na čísle: 603 946 595. 


Za tajemstvím podzemních labyrintů města Brna

MÍSTO PŘEDNÁŠEK:
Konfereční sál hotelu SLAVIA
Solniční 17, Brno
17-19 hod

PRODEJ VSTUPENEK:
recepce hotelu SLAVIA
CENA: cena jedné přednášky činí 90Kč/osobu.
Při zakoupení celé série (5 přednáškových cyklů) najednou v ceně 450 Kč, získáváte navíc šestou opravdovou živou prohlídku, která proběhne 8. června 2020 v brněnských podzemím do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Více se dozvíte právě na našich přednáškách

 

31. srpen 2020
DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Na přednášce seznámíme s Rybným trhem jak se původně náměstí nazývalo, a dále s klášterem Dominikánů a také s objevem Mincmistrovského sklepa a historií Královské kaple, která stála v nároží Veselé ulice a náměstí. Zmíníme i studnu uprostřed náměstí.

7. září 2020
MINCMISTROVSKÝ SKLEP A PANENSKÁ ULICE
Přednáška pokračuje v nálezech na Dominikánském náměstí nálezem sklepů před kostelem sv. Michala a na nároží Zámečnické ulice. V další části odhalíme i zajímavou historii dnes již zaniklé Panenské ulice a vznik expozice v podzemí pod Novou radnicí.

14. září 2020
Římské náměstí
Přednáška zaměřená na malé oblíbené náměstí a stavby, které na nich v minulosti existovaly a nyní jsou již zničeny. Existence sklepů, které se jako jediné pozůstatky těchto staveb zachovaly, nám mohou doložit smysl jejich budování a představit život našich předků. Prezentace zahrnuje bývalé židovské ghetto, františkánský klášter i nově objevené sklepení ve vnitrobloku.

21. zaří 2020
Ulice Hlinky
Přednáška zaměřená na Staré Brno v oblasti Mendlova náměstí, Pisárek a ulice Hlinky. Zmíněn bude klášter Augustiniánů a jeho klášterní sklepení, historie Kamenného mlýna a sklepy paláců na Hlinkách a její nejzajímavější podzemní lokality. Seznámíme se také s výrobou desertního vína a s jeho neznámějšími výrobnami na území Brna.

5. října 2020
Nám. Svobody
Přednáška zaměřená na hlavní brněnské náměstí. Seznámíme se se studnami a kašnami, které tady v minulosti stály. Navštívíme objevené sklepení v horní části náměstí a seznámíme se se stavbami, které na něm stály a už jsou nenávratně ztracené. Zjistíme také co bylo objeveno při ražbě podzemního kolektoru.