Vyberte stránku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů výslovně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Hotel SLAVIA, spol. s r. o. svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl/a v rámci registračního formuláře v části „Vaše speciální požadavky“.

 

Správcem osobních údajů je společnost Hotel SLAVIA, spol. s r. o.,
se sídlem Solniční 243/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 44013531, e-mailová adresa hotel@hotelslavia.cz

 

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

V této části registračního formuláře pravidelně dochází ze strany hotelových
hostů k uvedení citlivých osobních údajů (alergie, diety, různá zdravotní omezení). Pro jejich zpracování potřebujeme Váš výslovný souhlas, který je vyžadován nařízením GDPR.

 

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:

 

 

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Vyhovění požadavkům hotelového hosta Osobní údaje, týkající se speciálních požadavků hotelového hosta Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni vyhovět Vašim požadavkům.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány jsou 3 roky od Vaší poslední návštěvy či kontaktování hotelu.

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

 

 

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Osoba spravující rezervační systém V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

 

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizace ze dne: 21. 5. 2018